Tài liệu này công bố:

  • Mọi nội dung được viết trên trang web này đều thuộc bản quyền của chúng tôi
  • Mọi hành vi sử dụng không được cho phép đều được cho là không tuân thủ quy định

Quy định bản quyền nội dung dạng văn bản

Các nội dung văn bản hoàn toàn do các biên tập viên của chúng tôi soạn thảo. Được bảo hộ bởi Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số. Do vậy, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Ngoài ra, việc sao chép nội dung luôn khiến các cỗ máy tìm kiếm đánh giá chất lượng nội dung kém đối với những người sao chép.

Quy định về bản quyền hình ảnh

Một số hình ảnh tranh thêu, tranh đính đá được mua lại từ các đơn vị thiết kế để sản xuất, nên có thể việc chia sẻ lại một lần nữa sẽ gây ra các vấn đề về bản quyền.

Thậm chí những hình ảnh mà chúng tôi sử dụng từ các nguồn công khai hợp lệ cũng đã được các biên tập viên chỉnh sửa lại. Do đó việc sử dụng những hình ảnh đó cần có sự cho phép của chúng tôi.

5/5 - (16 bình chọn)