Chính sách thông tin và bảo mật

Nguyên tắc chung

  • Các thông tin trao đổi giữa khách hàng và nhà cung cấp (thông qua biểu mẫu, bình luận, đơn hàng, hoặc email,…) được bảo vệ tối đa có thể và sử dụng giao thức bảo mật SSL.
  • Các thông tin đã trao đổi có thể được lưu không xác định thời hạn.
  • Nhà cung cấp tuyệt đối không cung cấp thông tin liên hệ của khách cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, khách hàng cần đọc các thông tin sau để hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan tới bảo mật thông tin của mình:

Trường hợp ngoài kiểm soát của chúng tôi

  • Trình thu thập dữ liệu của Google, Facebook hoặc các nhà cung cấp DNS có thể có thu thập một số thông tin và thói quen khách hàng thông qua việc truy cập vào các trang web khác nhau. Trong đó không loại trừ trang web của chúng tôi.
  • Các rủi ro khi thiết bị, trình duyệt của khách hàng bị cài mã độc ăn cắp thông tin. Khách hàng cần bảo vệ thiết bị của mình bằng việc cài đặt các trình bảo vệ (diệt virus, malware), và nâng cấp hệ điều hành, nâng cấp ứng dụng thường xuyên để được vá các lỗi.
  • Trang web giống như hầu hết các trang web khác đều thiết lập khả năng lưu Cookie lên trình duyệt để tăng tốc độ duyệt web, tránh việc tải lại cùng một nội dung nhiều lần. Hoặc tránh việc nhập lại các thông tin cá nhân nhiều lần trong các biểu mẫu. Tuy nhiên những dữ liệu lưu Cookie cũng có thể là mục tiêu nhắm tới của kẻ xấu.
5/5 - (16 bình chọn)