Mặc dù không thật sự quan trọng trong nhiều trường hợp nên khách hàng sẽ bỏ qua đọc những điều khoản và điều kiện này. Tuy nhiên, việc thông báo các điều khoản và điều kiện là một phần để thông tin được minh bạch hơn.

1. Điều kiện mua hàng

Việc mua hàng, khách hàng phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Đảm bảo đủ 15 tuổi trở lên hoặc cần người giám hộ xác nhận
  • Đảm bảo các thông tin liên lạc chính xác
  • Cam kết sử dụng đúng mục đích, không sử dụng sản phẩm vào các hệ thống kinh doanh gian lận. Các trường hợp vi phạm phải tự chịu mọi trách nhiệm.

2. Điều khoản trong mua bán

3. Điều khoản về thông tin

Trách nhiệm của khách hàng: Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi đặt hàng để phục vụ việc thông báo giao hàng và giao hàng.

Trách nhiệm của nhà cung cấp: Bảo vệ dữ liệu thông tin khách hàng. Xem thêm chính sách bảo mật.

5/5 - (18 bình chọn)