Chính sách tái sử dụng và phân phối văn bản

Về nội dung văn bản, chúng tôi chỉ cho phép chia sẻ dưới dạng siêu liên kết. Không được phép sao chép toàn bộ hay từng phần của văn bản.

Chính sách tái sử dụng và phân phối hình ảnh

Hình ảnh sử dụng trên trang web này được biên soạn cho việc mô tả hình ảnh sản phẩm, hoặc nội dung các bài viết của hãng tranh Mona Lisa.

Các hạng mục hình ảnh có thể được mua lại từ người thiết kế ảnh kỹ thuật số để sản xuất sản phẩm. Do vậy chúng không nằm trong danh sách ảnh công khai.

Thậm chí, đối với các hình ảnh được lấy từ các nguồn công khai, thì hình ảnh hoàn thiện đều được chúng tôi biên tập lại theo phong cách riêng. Do vậy, chúng không chỉ chịu các quy tắc về hình ảnh do người sáng tạo. Mà còn được chúng tôi quy định bảo vệ.

Đối với hình ảnh trên website của chúng tôi, đề nghị những đơn vị kinh doanh không tự ý tái sử dụng khi chưa được sự cho phép của chúng tôi.

Giấy phép nội dung

5/5 - (15 bình chọn)