Showing all 9 results

Tranh Vạn lý trường thành mang ý nghĩa lớn lao về sức mạnh và khả năng bảo vệ an toàn. Nó là bức tranh có ý nghĩa lớn để thành công trong đại nghiệp. Kết hợp với đại bàng trong ý nghĩa Đại Triển Hồng Đồ thì bức tranh sẽ nâng cao hơn về ý nghĩa công danh. Mặt khác, bức tường dài như vô tận này là lời chúc về tuổi thọ. Mong muốn có được tuổi thọ trường sinh. Lối đi trên tường thành là qua đỉnh núi với ý nghĩa là con đường đỉnh cao. Đây là một bức tranh phong cảnh thực sự tuyệt vời.

-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Giang sơn như họa (FJ0696)

Mã sản phẩm: FJ0696
Giá: 640,000  446,000 
Kích thước: 149x97 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Giang sơn như họa (FJ0695)

Mã sản phẩm: FJ0695
Giá: 1,070,000  747,000 
Kích thước: 195x126 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Sự nghiệp phát triển (FJ0693)

Mã sản phẩm: FJ0693
Giá: 470,000  327,000 
Kích thước: 149x72 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Sự nghiệp phát triển (FJ0692)

Mã sản phẩm: FJ0692
Giá: 780,000  544,000 
Kích thước: 195x93 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Vạn lý trường thành (FJ0689)

Mã sản phẩm: FJ0689
Giá: 470,000  327,000 
Kích thước: 149x63 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Vạn lý trường thành (FJ0688)

Mã sản phẩm: FJ0688
Giá: 770,000  537,000 
Kích thước: 200x83 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Vạn lý trường thành (FJ0665)

Mã sản phẩm: FJ0665
Giá: 700,000  488,000 
Kích thước: 186x76 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Vạn lý trường thành (FJ0668)

Mã sản phẩm: FJ0668
Giá: 530,000  369,000 
Kích thước: 149x62 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Vạn lý trường thành (FJ0663)

Mã sản phẩm: FJ0663
Giá: 660,000  460,000 
Kích thước: 192x78 cm