Showing all 5 results

Phật A-di-đà còn được gọi là Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng quang. Trong một kiếp sống trước đây A Di Đà là một vị tăng tên là Pháp tạng (Dharmākara). Ông nguyện khi thành Phật sẽ tịnh hoá và trang nghiêm một thế giới, và biến nó thành một trong những Phật độ thanh tịnh và đẹp đẽ nhất.

-30%

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Tam thế phật (Y8281)

Mã sản phẩm: Y8281
Giá: 392,000  274,400 
Kích thước: 90x68 cm
-30%

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Phật A di đà (Y8244)

Mã sản phẩm: Y8244
Giá: 392,000  274,400 
Kích thước: 90x60 cm
-30%

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Phật A di đà (Y8105)

Mã sản phẩm: Y8105
Giá: 434,000  303,800 
Kích thước: 80x110 cm
-30%

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Phật A di đà (Y8103)

Mã sản phẩm: Y8103
Giá: 392,000  274,400 
Kích thước: 60x90 cm
-30%

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Phật A di đà (Y8094)

Mã sản phẩm: Y8094
Giá: 252,000  176,400 
Kích thước: 50x70 cm