Hiển thị tất cả 5 kết quả

Phật A-di-đà còn được gọi là Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng quang. Trong một kiếp sống trước đây A Di Đà là một vị tăng tên là Pháp tạng (Dharmākara). Ông nguyện khi thành Phật sẽ tịnh hoá và trang nghiêm một thế giới, và biến nó thành một trong những Phật độ thanh tịnh và đẹp đẽ nhất.

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Tam thế phật (Y8281)

Mã sản phẩm: Y8281
Giá: Original price was: 392,000 ₫.Current price is: 269,000 ₫.
Kích thước: 90x68 cm

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Phật A di đà (Y8244)

Mã sản phẩm: Y8244
Giá: Original price was: 392,000 ₫.Current price is: 269,000 ₫.
Kích thước: 90x60 cm

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Phật A di đà (Y8105)

Mã sản phẩm: Y8105
Giá: Original price was: 434,000 ₫.Current price is: 299,000 ₫.
Kích thước: 80x110 cm

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Phật A di đà (Y8103)

Mã sản phẩm: Y8103
Giá: Original price was: 392,000 ₫.Current price is: 269,000 ₫.
Kích thước: 60x90 cm

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Phật A di đà (Y8094)

Mã sản phẩm: Y8094
Giá: Original price was: 252,000 ₫.Current price is: 169,000 ₫.
Kích thước: 50x70 cm