Chữ Phúc thư pháp với ý nghĩa cầu phúc và ban phúc. Một người muốn có nhiều phúc thì điều họ cần làm là tạo phúc, ban phúc. Và phúc sẽ đến với họ. Tuy nhiên trong văn hóa xã hội thường hiểu phúc là thứ cầu xin để được ban. Chữ Phúc nhắc nhở chúng ta sống tốt đẹp, yêu thương, và chúng ta sẽ có được.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.