Hiển thị tất cả 4 kết quả

12 Tông Đồ là nhóm người được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác. Bao gồm Thánh Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê, Gio-an, Simon, Ba-tô-lô-mê-ô, Tô-ma, Gia-cô-bê, Phi-líp-phê, Giu-đa-ê, Giu-đa-Ít-ca-ri-ốt, Ma-thêu. Trong đó Ma-thêu là tông đồ thay thế cho Judas (tông đồ phản bội) sau khi ông tự sát. 12 Tông đồ của Chúa Giê-su được biết đến rộng rãi qua bức tranh Bữa tiệc Ly (bữa tiệc cuối cùng của Chúa).

Tranh thêu Tôn giáo

Tranh thêu Bữa tiệc ly (MN0164)

Mã sản phẩm: MN0164
Giá: 599,000 
Kích thước: 200x90 cm

Tranh thêu Tôn giáo

Tranh thêu Bữa tiệc ly (MN0163)

Mã sản phẩm: MN0163
Giá: 399,000 
Kích thước: 160x70 cm

Tranh thêu Tôn giáo

Tranh thêu Bữa tiệc ly (MN0162)

Mã sản phẩm: MN0162
Giá: 259,000 
Kích thước: 120x60 cm

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa (Y8139)

Mã sản phẩm: Y8139
Giá: 309,000 
Kích thước: 120x70 cm