Showing 1–42 of 49 results

Sông nước trong tranh nhẹ nhàng hơn thác nước về tính động, nhưng lại lớn hơn rất nhiều về trữ lượng. Hình ảnh sông nước mang đầy đủ những ý nghĩa của nước với sự sống. Tuy nhiên lại chứa đựng chất thơ nhiều hơn. Bởi những con sông có tính uốn lượn, kết hợp với sự sống của loài người và muông thú ngay trên nó.
Hình ảnh con sông thường xuất hiện trong những tác phẩm tranh “Sơn thủy hữu tình” khi kết hợp với núi non. Hoặc trong “Lưu thủy sinh tài” khi ghép với thác nước. Thậm chí còn được phối với những bức tranh “Ngựa phi nước đại”, “Mã đáo thành công”. Hoặc tham gia vào những bức tranh làng quê đầy phong vị truyền thống, những bức tranh vừa tĩnh tại, lại mang hơi thở rộn ràng.

-30%

Tranh thêu ngựa

Tranh thêu Mã đáo thành công (MN0110)

Mã sản phẩm: MN0110
Giá: 730,000  509,000 
Kích thước: 180x80 cm
-31%

Tranh thêu ngựa

Tranh thêu Mã đáo thành công (MN0109)

Mã sản phẩm: MN0109
Giá: 370,000  257,000 
Kích thước: 130x60 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (MN0104)

Mã sản phẩm: MN0104
Giá: 830,000  579,000 
Kích thước: 200x90 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (MN0103)

Mã sản phẩm: MN0103
Giá: 480,000  334,000 
Kích thước: 150x70 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Ngôi nhà hạnh phúc (HH0683)

Mã sản phẩm: HH0683
Giá: 770,000  537,000 
Kích thước: 172x90 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Ngôi nhà hạnh phúc (HH0665)

Mã sản phẩm: HH0665
Giá: 420,000  292,000 
Kích thước: 121x66 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Lưu thủy sinh tài (FJ0752)

Mã sản phẩm: FJ0752
Giá: 850,000  593,000 
Kích thước: 195x84 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Lưu thủy sinh tài (FJ0751)

Mã sản phẩm: FJ0751
Giá: 540,000  376,000 
Kích thước: 149x66 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Lưu thủy sinh tài (FJ0705)

Mã sản phẩm: FJ0705
Giá: 570,000  397,000 
Kích thước: 150x70 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Lưu thủy sinh tài (FJ0704)

Mã sản phẩm: FJ0704
Giá: 850,000  593,000 
Kích thước: 195x90 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Lưu thủy sinh tài (FJ0687)

Mã sản phẩm: FJ0687
Giá: 510,000  355,000 
Kích thước: 163x65 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Lưu thủy sinh tài (FJ0686)

Mã sản phẩm: FJ0686
Giá: 750,000  523,000 
Kích thước: 199x81 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Lưu thủy sinh tài (FJ0662)

Mã sản phẩm: FJ0662
Giá: 600,000  418,000 
Kích thước: 181x75 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Tổ ấm hạnh phúc (FJ0685)

Mã sản phẩm: FJ0685
Giá: 490,000  341,000 
Kích thước: 149x62 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Tổ ấm hạnh phúc (FJ0661)

Mã sản phẩm: FJ0661
Giá: 660,000  460,000 
Kích thước: 181x75 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Ngôi nhà hạnh phúc (FJ0660)

Mã sản phẩm: FJ0660
Giá: 710,000  495,000 
Kích thước: 192x75 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Ngôi nhà bên sông thơ (FJ0601)

Mã sản phẩm: FJ0601
Giá: 690,000  481,000 
Kích thước: 193x71 cm
-30%

Tranh thêu Phong cảnh

Tranh thêu Lưu thủy sinh tài (FJ0548)

Mã sản phẩm: FJ0548
Giá: 710,000  495,000 
Kích thước: 205x80 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0594)

Mã sản phẩm: DW0594
Giá: 810,000  565,000 
Kích thước: 194x79 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0593)

Mã sản phẩm: DW0593
Giá: 490,000  341,000 
Kích thước: 150x63 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (MN0093)

Mã sản phẩm: MN0093
Giá: 780,000  544,000 
Kích thước: 194x83 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (MN0092)

Mã sản phẩm: MN0092
Giá: 490,000  341,000 
Kích thước: 150x65 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0585)

Mã sản phẩm: DW0585
Giá: 780,000  544,000 
Kích thước: 195x84 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0584)

Mã sản phẩm: DW0584
Giá: 490,000  341,000 
Kích thước: 149x65 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Bát mã toàn đồ (DW0583)

Mã sản phẩm: DW0583
Giá: 830,000  579,000 
Kích thước: 197x87 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Bát mã toàn đồ (DW0582)

Mã sản phẩm: DW0582
Giá: 510,000  355,000 
Kích thước: 150x68 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0578-9CT)

Mã sản phẩm: DW0578-9CT
Giá: 1,520,000  1,062,000 
Kích thước: 240x110 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0578)

Mã sản phẩm: DW0578
Giá: 830,000  579,000 
Kích thước: 199x92 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0577)

Mã sản phẩm: DW0577
Giá: 490,000  341,000 
Kích thước: 152x72 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0576-9CT)

Mã sản phẩm: DW0576-9CT
Giá: 1,520,000  1,062,000 
Kích thước: 237x108 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0576)

Mã sản phẩm: DW0576
Giá: 780,000  544,000 
Kích thước: 194x91 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0575)

Mã sản phẩm: DW0575
Giá: 510,000  355,000 
Kích thước: 148x70 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Bát tuấn hùng phong (DW0574)

Mã sản phẩm: DW0574
Giá: 810,000  565,000 
Kích thước: 195x85 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Bát tuấn hùng phong (DW0573)

Mã sản phẩm: DW0573
Giá: 450,000  313,000 
Kích thước: 149x66 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (MN0102)

Mã sản phẩm: MN0102
Giá: 900,000  628,000 
Kích thước: 200x90 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (MN0101)

Mã sản phẩm: MN0101
Giá: 550,000  383,000 
Kích thước: 150x70 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0570)

Mã sản phẩm: DW0570
Giá: 470,000  327,000 
Kích thước: 150x65 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0569)

Mã sản phẩm: DW0569
Giá: 830,000  579,000 
Kích thước: 195x83 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0568)

Mã sản phẩm: DW0568
Giá: 470,000  327,000 
Kích thước: 149x64 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0567-9CT)

Mã sản phẩm: DW0567-9CT
Giá: 1,530,000  1,069,000 
Kích thước: 237x98 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0567)

Mã sản phẩm: DW0567
Giá: 770,000  537,000 
Kích thước: 195x82 cm
-30%

Tranh thêu Động vật

Tranh thêu Mã đáo thành công (DW0560)

Mã sản phẩm: DW0560
Giá: 920,000  642,000 
Kích thước: 202x96 cm