Hiển thị kết quả duy nhất

Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát,… hay ngắn gọn là Thế Chí (Tôn). Đây là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát vì Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường.

Tranh Tôn giáo đính đá

Tranh đính đá Tam thế phật (Y8281)

Mã sản phẩm: Y8281
Giá: Original price was: 392,000 ₫.Current price is: 269,000 ₫.
Kích thước: 90x68 cm